Spänningen stiger

Vi är många som förväntansfullt väntar på besked i idétävlingen som Botkyrka kommun utlyst för markanvisningar i Hågelby. Tiden för besked närmar sig och då kommer det att offentliggöras vem eller vilka som får möjlighet att förhandla vidare med kommunen om sitt koncept.

– Alla i projektgruppen väntar ivrigt på beskedet, säger Maria Rydbrink Raud som leder projektgruppen, vi är övertygade om att Ekotopia- Äventyret jorden är ett mycket starkt koncept genom sin tydliga miljöprofil, fokus på lustfyllt lärande och vilja att bidra till en hållbar utveckling i Botkyrka kommun, vilket vi hoppas ska falla juryn i smaken. Att Ekotopia kan bidra till ökad kunskap kring ekosystem och klimatförändringar genom sina spännande utställningar och sätta kommunen på världskartan som hållbart turistmål är andra tydliga fördelar.

Uppleva och upptäcka

Ekotopia – en naturvetenskaplig upplevelsepark. Här iscensätts vår planets historia i nuet, evolutionens stora frågor går hand i hand med högaktuella frågor kring klimat och miljö.En mötesplats för barn och vuxna som vill uppleva och lära. Ett utbud av idéer och kunskaper, förmedlade i en dramatisk inramning.

I Ekotopias anläggningar får besökarna uppleva en tidsresa med alla sinnen. Här finns rum för lustfyllt, aktivt och kreativt lärande i spännande och fascinerande miljöer. Se natur och växter, hör vattnets brus, känn dofter, möt djuren, fiskarna och dinosaurierna i Ekotopia.

Läs mer idé och markanvisningstävlingen på http://www.botkyrka.se/boochbygga/botkyrkapalangresikt/Hagelby