ossian-science

Innovativ och interaktiv utställningsverksamhet

Utställningsverksamheten kommer att byggas upp kring interaktiva stationer där upplevelse och delaktighet är nyckel till kunskapsöverföring.

Visionen är att visa att kunskap kan förmedlas på ett underhållande och spännande sätt, vi vill väcka nyfikenhet och uppmuntra till ett intresse för vår planet, dess historia och dess framtid.

Att medvetandegöra de problem vi står inför vad gäller klimatförändringar och energipolitik, men på ett sådant sätt att det blir både spännande, lekfullt och hoppingivande.

Att Ekotopias besökare blir inspirerade att tillsammans bidra till att vår planet blir en bättre värld att bo i.