kupoler-skiss

Byggnaden

Här levandegörs berättelsen om vår planet. Under urtidskupolens tak börjar äventyret.

Naturen står i centrum

Konceptet för Ekotopia byggs utifrån att naturen står i centrum, vilket också skall märkas på byggnaden. Delar av naturen ska på ett spännande sätt integreras med byggnadens design och funktion och ge en känsla av naturens omedelbara närvaro.

Själva konceptet är också unikt utifrån att vi ska bygga en fastighet som skall rymma levande miljöer i kombination med utställningsverksamhet.

Fastigheten kommer att byggas utifrån ett klimatmedvetet perspektiv med hjälp av den senaste tekniken inom området. Målet är att i så hög grad som möjligt skapa en självförsörjande byggnad vad gäller energi, där även tankar kring återvinning och kretslopp är en självklar del. Solceller, vindkraft och biogas är några av de alternativa energikällor som kommer att bli aktuella.