Advisory Board

Ett nätverk av experter som byggts upp utifrån projektets behov. Experterna har kompetenser inom olika områden och ger råd och stöd till projektet i dess olika faser.

Företagsutveckling: Kristina Schauman
Kristina Schauman har sin nisch inom finansieringsstrategi, företagsutveckling och styrelsearbete. Hon har arbetat som finanschef, CFO och varit aktiv i flera bolags företagsledningar.  Bland annat har Kristina arbetat på Stora Enso, ABB, Investor, OMX och Carnegie.

Projektutveckling: Åsa Minoz
Åsa Minoz har lång erfarenhet av svensk och internationell innovationspolitik bland annat på Regeringskansliet och på innovationsmyndigheten Vinnova. Åsas passion är att arbeta med människors kraft och potential att bidra till innovation för ett hållbart globalt samhälle, som medborgare, användare, ledare och anställda i näringsliv, ideell och offentlig sektor. Åsa driver idag tillsammans med Sara Modig företaget ModigMinoz som är en förändringssmedja med fokus på innovation för samhällsutveckling.

Företagsutveckling: Peter Settman
Peter Settman är VD för event- och TV-produktionsbolaget Baluba. Företaget tilldelades utmärkelsen Årets Eventbyrå 2006. Peter är en fantastisk entreprenör och en viktig inspirationskälla för EKOtopia.

Affärssystem och kassasystem (ERP II, POS IT): Carl von Sydow

Carl von Sydow har mångårig erfarenhet av ERP och POS lösningar. Carl har också mångårig erfarenhet av Retail IT/Self-Service lösningar inom Retail och Hospitality och ligger bakom till exempel den lösning för Self-Service som sedan flera år används av Legoland.

Botanik: Mats Block
Mats Block är trädgårdsdirektör vid Botaniska Trädgården i Uppsala. Han arbetar för bevarande av den biologiska mångfalden och fungerar som innovatör för EKOtopias utformning.

Naturpedagogik: Eva Sandberg
Är föreståndare för Centrum för naturvägledning vid Sveriges lantbruksuniversitetet. Centret arbetar med utveckling av professionsfältet natur- och kulturarvskommunikation i Sverige. Eva som i grunden är biogeovetare med kommunikationsinriktning kommer att bidra till EKOtopia med sin expertis inom naturvägledning.

Pedagogik: Lena von Sydow
Lena von Sydow är grundare av företaget LTUG som baseras på den prisvärda läsmodellen med samma namn. I grunden är Lena grundskolelärare och speciallärare. Hon har även arbetat som projektansvarig för utbildning hos Kompetensfonden och som utformare av lärarhandledningar hos Almqwist & Wiksell, Liber. Idag är Lena konsult och föreläsare på LTUG.

Projektkonsult och affärsutveckling: Jan Berglund
Jan var initiativtagare till framtagandet och sammanställningen av Ekotopias investeringsprospekt. Jan är egenföretagare och entreprenör med erfarenhet framförallt inom affärsutveckling, sponsring och marknadskommunikation, exempelvis arbetade han med affärsupplägg och marknadsföring av NASA:s rymdutställning “A human adventure”.

Kultur och sponsring: Eric Sjöström
Erik Sjöström tidigare VD för Kulturhuset har lång erfarenhet inom kulturbranschen. Han har samarbetat mycket med näringslivet och bidrar projektet med sin expertis gällande kultursponsring och kommunikation.

Entreprenörskap: Ivo Zander
Ivo Zander är Anders Wall-professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap vid Uppsala Universitet. Han kommer att fungera som rådgivare för projektet och bidra med sina kunskaper inom entreprenörskap, bolagsbildning och näringsliv.