Jordglob-webben

Projektet Ekotopia

Ekotopia – Äventyret Jorden

Hur såg det ut i tidernas begynnelse? Vad har hänt med vår planet och vart är vi på väg? I Ekotopia iscensätts vår planets historia i nuet, evolutionens stora frågor går hand i hand med högaktuella frågor kring klimat och miljö.

En mötesplats för barn och vuxna som vill uppleva och lära. Ett utbud av idéer och kunskaper, förmedlade i en dramatisk inramning.

I Ekotopias anläggningar får besökarna uppleva en tidsresa med alla sinnen! Här finns rum för lustfyllt, aktivt och kreativt lärande i spännande och fascinerande miljöer. Se natur och växter, hör vattnets brus, känn dofter, möt djuren, fiskarna och dinosaurierna i Ekotopia!