Om oss

Projektgruppen

Ekotopias projektgrupp driver projektet framåt inom sina respektive ansvarsområden. Våra kompetenser kompletterar varandra och vårt mål är att tillsammans skapa ett spännande och tydligt projekt av ett unikt och mångfacetterat koncept.

Läs mer om projektgruppen

Advisory board

Ett nätverk av experter som byggts upp utifrån projektets behov. Experterna har kompetenser inom olika områden och ger råd och stöd till projektet i dess olika faser. Det kan handla om allt från affärsutveckling, organisation, finansiering & sponsring, till utveckling av verksamheten vad gäller innehåll, form, kommunikation och exponering. Ibland ställs frågor till gruppen som helhet, ibland konsulteras medlemmarna på individuell basis. Medlemmarna är inte bara en lista med namn, utan valda utifrån en önskan från projektgruppen att ha en regelbunden kontakt vilket resulterar i ett engagemang och delaktighet i utvecklingen av verksamheten.

Läs mer om vårt Advisory Board