Skanska – vår samarbetspartner

Under våren 2015 har Ekotopia och Skanska ingått ett samarbete inför Idé- och markanvisningstävlingen i Botkyrka kommun. Vi har valt att samarbete med Skanska då det är en aktör inom byggbranschen som eftersträvar att vara i framkant vad gäller energi- och miljöfrågor. Skanskas ambition är att vara ledande inom grönt byggande.

Skanskas verksamhet är koncentrerad till byggande och utveckling av bostäder samt projekt inom kommersiella fastigheter och infrastruktur på utvalda hemmamarknader i Europa och Amerika. Som global aktör påverkar de arbetet med hållbar stadsutveckling på många håll i världen. Skanskas nya huvudkontor i Stockholm är en av Europas mest miljöanpassade och moderna kontorsbyggnader. Byggnaden förbrukar cirka 40 % så mindre energi jämfört med gällande myndighetskrav.

Redan 1965 listades företaget på Stockholmsbörsens A-lista. 1984 blev “Skanska” koncernens officiella namn. I dag hör Skanska till de största byggföretagen i världen.