Älskade dinosaurier!

Älskade dinosaurier! Bok av Helen Rundgren

alskade-dinosaurierJa, de är ofta älskade under en period av livet. Dinosaurierna.

Älskade och beundrade. Den här boken innehåller det mesta du kan behöva veta om dinosaurier för att kunna prata med dem som är nyfikna och bättre på långa latinska namn än du själv.

Älskade dinosaurier handlar inte bara om överdimensionerade urtida djur utan även om de människor som i över hundrafemtio år forskat och bråkat, letat och funnit, tänkt och tänkt om.

Det sjätte massutdöendet

Varför dinosaurier i Ekotopia?

“Men varför just dinosaurier? Jo, för att de är så fascinerande förstås! Syftet är också pedagogiskt och svarar mot läroplanens innehåll, som beskriver att undervisning ska ha ett evolutionistiskt perspektiv. Dinosaurier är en del av vår planets historia och kan ses som nyckeln till att förstå hur vi också kan forma en hållbar framtid. Idag är begreppet ”det sjätte utdöendet” mer aktuellt än någonsin. Det sjätte utdöendet innebär att djurarter utrotas i ett geologiskt mycket högt tempo. För att förstå varför vi idag ser ett massutdöende av tusentals arter, studerar vi här det femte utdöendet – vilket var när dinosaurierna dog ut. Skillnaden från tidigare massutdöenden är att det nu är människan med sin påverkan som ligger bakom de förändringar som jorden genomgår.

Människan har brett ut sig och djuren har fått mindre ytor att röra sig på. Hela ekosystem påverkas och förändras när en djurart utrotas och försvinner. En sjättedel av alla djurarter kan ligga i farozonen, enligt tidsskriften Science. I Sverige hotas arter främst av avverkning, samt att arters naturliga miljöer växer igen.

Medvetenheten om att vi befinner oss mitt i det sjätte utdöendet är i sig en stor insikt. Och med insikten kommer ett ansvar att förbättra situationen. Med information och utbildning kan vi inspirera människor till att ändra sitt beteende mot en mer hållbar framtid. Jorden är inte längre ändlöst tillgänglig för vår utveckling, utan vi måste utvecklas i den takt som jorden tillåter. //Maria Rydbrink Raud, Ekotopia  “

Sänt SVT2: Vetenskapens värld måndag 4 maj 2015

Vid minst fem tillfällen har allt liv på jorden varit på väg att utplånas. Vissa säger att vi står inför den sjätte katastrofen nu. I Vetenskapens värld tar forskarna en närmare titt på massutdöendena i vår historia. Vad var det egentligen som hände för över 250 miljoner år sedan, när 95 procent av alla havslevande arter dog ut? Finns det något vi kan lära oss, som vi kan ha nytta av idag, när antalet arter på jorden krymper och ekosystemen förändras i rasande takt?

(Text hämtad från SVT Tablå)