En botanisk trädgård från urtiden. Trias, Jura och Krita.

Dinosaurier ska upplevas i sin rätta miljö och därför är de placerade i vår botaniska trädgård där besökarna möts av tidsperiodernas skiftande dofter, ljud, värme och fukt.

Trädgården utformas utifrån de tre tidsperioderna Trias, Jura och Krita, där man kan återfinna gingkoväxter, kottepalmer, ormbunkar, blomväxter, rosenbuskar och magnoliaträd.

Det trovärdiga klimatet levandegör scenerierna och ger besökaren känslan av att ha klivit in i en svunnen tid.

Innovativ och interaktiv utställningsverksamhet

Utställningsverksamheten kommer att byggas upp kring interaktiva stationer där upplevelse och delaktighet är nyckel till kunskapsöverföring.

Visionen är att visa att kunskap kan förmedlas på ett underhållande och spännande sätt, vi vill väcka nyfikenhet och uppmuntra till ett intresse för vår planet, dess historia och dess framtid.

Att medvetandegöra de problem vi står inför vad gäller klimatförändringar och energipolitik, men på ett sådant sätt att det blir både spännande, lekfullt och hoppingivande.

Att Ekotopias besökare blir inspirerade att tillsammans bidra till att vår planet blir en bättre värld att bo i.